مرکز رشد واحدهای فناور دزفول

Dezful's Incubator Units

کسب مقام اول توسط استارت آپ سالومبا از دزفول در نمایشگاه الکامپ 2019 خوزستان

2019121501.jpg - 123.44 kB

چهارمین نمایشگاه تخصصی کامپیوتر،الکترونیک، تجارت الکترونیک و دولت الکترونیک ( الکامپ) در محل دائمی نمایشگاه بین المللی اهواز برگزار شد.

از بین ۲۴ استارت آپ راه یافته به الکامپ خوزستان تیم  استارت آپ سالومبا از دزفول به اتفاق آراء داوران جشنواره موفق به کسب مقام اول مسابقات شد.

استارت آپ سالومبا مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور دزفول زیر نظر پارک علمی و فناوری خوزستان در حوزه تکنولوژی و سلامت و تولید قطعات هوشمند و اینترنت اشیاء فعالیت می کند که با ارائه ایده نوآورانه ریموت هوشمند سالومبا در نمایشگاه الکامپ موفق به کسب مقام اول شدند.