مرکز رشد واحدهای فناور دزفول

Dezful's Incubator Units

كارگاه آموزشي مفاهيم استارتاپي ويژه مديران پژوهشي و تحقيقاتي دانشگاه آزاداسلامي دزفول برگزار شد

DSC0019.jpg - 185.71 kB

اين كارگاه با تدريس مهندس حكمتي و دكتر مهدي هودگر با محوريت مركز رشد شهرستان دزفول در محل سالن جلسات مركز رشد برگزار شد.

دکتر هودگر در خصوص فعالیت های مرکز رشد و خدمات قابل ارایه در این مرکز توضیحاتی را ذکر کردند، از جمله فعالیت های معرفی شده می توان به موضوعات استارتاپ ویکند، جلسات دورهمی، جلسات ایده شو، و جشنواره ایتاپ اشاره نمود.

همچنین هودگر در خصوص شرکت های فعال در مرکز رشد آماری را ارایه نمود که در این مرکز 21 واحد فناور در حال حاضر فعال می باشند و همچنین با برنامه ریزی مدون بدنباله افزایش حجم شرکت های تحت پوشش هستند. از جمله برگزاری رویداد کارآفرینی دزفول شهر هوشمند که در یک دوره شش ماهه در سطح شهرستان دزفول برگزار خواهد شد.

در ادامه مهندس حکمتی مبدع رویداد همفکر در خصوص مفهوم استارتاپ و ساختار شرکت های نوپای ایده محور توضیحاتی را ارایه نمود.

DSC0011.jpg - 198.81 kBDSC_0013.jpg - 204.24 kB