مرکز رشد واحدهای فناور دزفول

Dezful's Incubator Units

کارگاه آموزشی مجازی «تکالیف مالیاتی شرکت‌ها و استارت‌آپ‌ها» برگزار می‌شود

کارگاه آموزشی «تکالیف مالیاتی شرکت‌ها و استارت‌آپ‌ها» روز یکشنبه 16 تیرماه 1398از ساعت 12تا 14به صورت مجازی در قم برگزار می‌شود.

سرفصل‌های کارگاه:
تعریف مالیات و انواع آن
اشخاص مشمول مالیات
معافیت‌های مالیاتی
نحوه محاسبه مالیات‌های تکلیفی
نحوه محاسبه مالیات بر شرکت‌ها
وظایف مودیان مالیاتی
نحوه تنظیم اظهارنامه مالیاتی
تشویقات و جرایم مالیاتی
نحوه تنظیم مالیات بر ارزش‌افزوده

لینک ثبت نام:

https://evand.com/events/tapataxwebinar

اولین رویداد کارآفرینی دزفول شهر هوشمند