مرکز رشد واحدهای فناور دزفول

Dezful's Incubator Units

واحدهای مستقر در دوره رشد مقدماتی

ردیف هسته ایده دهنده عنوان ایده محوری
1 هسته فناور 53 امیر ایمان زاده  طراحی وساخت هواساز هوشمند وضد ریز گرد برای سیستم داکت اسپلیت مجهز به کویل سرمایشی و گرمایشی
2 هسته فناور 54 محمد امین موسوی انحنایاب هوشمند ریشه دندان  
3 هسته فناور 55 احسان محبوبیان تولید نرم افزار اندروید نیک علم با محتواهای آموزشی
4 هسته فناور56 وحید خرمشاهی تبلیغات تعاملی با استفاده از دستگاه شمارنده خودکار تعداد حرکت ورزشی نشست و برخاست (اسکات) 
5 هسته فناور57 سید مهرشاد اخلاقی دزفولی  خانه انگیزه و مدرسه کسب و کار 
6 هسته فناور58 محمدرضا عطوان  سامانه بین المللی خدمات پزشکی و درمانی دکترینو" 
7 هسته فناور59 مجتبی صفری دستگاه برداشت هویج
8 هسته فناور60 عباس عباسیان دستگاه کنترلر هوشمند الکتریکی