مرکز رشد واحدهای فناور دزفول

Dezful's Incubator Units

مدارک پذیرش

 • رزومه‎‏ها، مدارک تحصیلی و یا گواهی اشتغال به تحصیل
 • فتوکپی شناسنامه و کارت ملی تیم کاری (مؤسسین)
 • عکس ۴*۳ اعضای تیم (۲قطعه)
 • مدارک ثبت شرکت در صورت وجود و یا صورت‎جلسه تشکیل تیم ( هیات مؤسس) و معرفی نماینده تیم کاری
 • مدارک و گواهی ثبت اختراع، تاییدیه ها و مجوزهای مرتبط با ایده فن‎‏آورانه
 • سوابق پژوهشی وگزارش علمی در رابطه با ایده فن‎‏آورانه
 • مراجعه به مرکز و دریافت فرم قرارداد و تحویل مدارک

موارد عدم پذیرش

 • شرکت‎‏ها و هسته‌هاى مشاوره‌اى و آموزشى
 • شرکت‎‏ها و هسته‌هاى فعال در حوزه‌هاى عمومى فناورى اطلاعات و ارتباطات
 • شرکت‏‎ها و هسته‌هایى که ایده محورى آنها صرفا راه‌اندازى یک پایگاه اینترنتى است.
 • شرکت‏‎هاو هسته‌هایى که درمرحله فروش محصول بوده ومى‌خواهندکارصرفا بازرگانى نمایند.
 • شرکت‎‏ها و هسته‌هایى که در مراحل اولیه طراحى مفهومى محصول باشند.
 • شرکت‎‏ها و هسته‌هایى که ایده محورى یا محصول نهایى آنها، کلى، مبهم و نامشخص باشد.
 • شرکت‎‏هاى و هسته‌هایى که قائم به شخص بوده و ناتوان از حضور حداقل دو نفر کارشناس تمام وقت در رشته تخصصى مرتبط با ایده محورى باشند.

شرایط تیم کاری

 • اعضای یک هسته فناور حداقل باید دو نفر باشند.
 • لااقل یکی از اعضا باید دارای مدرک کارشناسی یا دانشجوی رشته ی مرتبط با ایده ی هسته باشد.
 • یک نفر باید به صورت تمام وقت در محل استقرار هسته در مرکز رشد حضور داشته باشد.

شرایط پذیرش در مرکز

• داشتن ايده محورى: ايده محورى، محصولى است كه مى خواهيد طى مدت استقرار در مركز رشد ايجاد كنيد يا توسعه دهيد.

• نوآورى فن‏آورانه: تحقق ايده محورى مستلزم نوآورى در حوزه فن‏آورى باشد.

• داشتن طرح كسب و كار براى ايده محورى: اين طرح، علاوه بر تشريح ابعاد و ارزش علمى-فنى ايده محورى، اقتصادى بودن سرمايه گذارى بر روى آن را توجيه مى كند.

• داشتن گروه كارى: حضور تمام وقت حداقل 2 نفر دانش آموخته مقطع كارشناسى (داراى تخصص مرتبط با ايده محورى) در گروه كارى ضرورى است (توضيح: گروه كارى مى‌تواند يك شركت ثبت‌شده يا هسته اوليه شركتى باشد كه در آينده نزديك به ثبت خواهد رسید).

• داشتن شخصيت حقوقي: متقاضيان در دوره رشد و یا عضویت در هیات علمی دانشگاه باید دارای شخصیت حقوقی باشند.